Yutak İnfo

Yutak İnfo

Nedir Bu Yutak Alanlar?

Karbon yutağı olarak da bilinen bu sistemler, karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan, doğal veya insan yapımı sistemlerdir.

Bizlerin en sık duyduğu, gündelik yaşamımızda en sık gördüğü yutak alanlar; Topraklar, ağaçlar, ormanlar, çayırlar, meralar, bataklıklar, algler, denizler ve okyanuslardır. Bu alanların yanı sıra kentsel yaşam alanları, hobi bahçeleri ve bu alanlara benzer yapay oluşumlar ise şehirdeki yutak alanlarını oluşturmaktadır.


Peki Karbon Tutma Nedir?

Karbonun belirli süre belirli süre boyunca atmosfere salınmasını engelleyen ve bir şekilde yakalanmasını tanımlayan süreçtir.

Karbon İnfo İçerikler?

1- Ağaçlar Hakkında: Bu infografide ağaçlar hakkındaki
temel bilgiler ve iklim değişikliğindeki rolü verilmiştir.

2- Ormanlar Hakkında: Bu infografide ormanlarda var
olan, olmuş ve olabilecek durumlar hakkında bilgiler
bulunmaktadır.

3- Denizler Hakkında: Denizlerin ve okyanusunların
gezegenimizdeki kirlilikleri ayrıca atmosfere ve çevreye
sağladığı yararlar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

4-Algler Hakkında: Alglerin; hayvanlar ve bitkiler için
sahip olduğu önemli rolün doğanın vazgeçilmez bir
parçası olduğu işleniyor.

5- Bataklık
Hakkında:Bataklıkların atmosfer ve
insanoğlunun çevresindeki zararlara karşı yararlarından
bahsedilmiştir.

6- Kentsel Yeşil Alanlar Hakkında: Kentsel yeşil alanların
özne olduğu bu infografi, bu alanların doğaya ve
insanoğluna yararlarından bahsetmiştir.

Şimdi siz de bu ekosistemin gizli bir kahramanı olabilirsiniz!

Yorumunu Paylaş

E-Posta adresin yayımlanmayacak.