Akıllı Şehir Uygulamalarının Çevre Politikalarıyla İlişkisi

Akıllı Şehir Uygulamalarının Çevre Politikalarıyla İlişkisi
Akıllı Şehir Uygulamalarının Çevre Politikalarıyla İlişkisi
Akıllı Şehir Uygulamalarının Çevre Politikalarıyla İlişkisi

Türkiye ve Dünya’da, sanayi devriminden sonra şehirleşmenin büyük oranda artması ve bunun sonucunda metropol kentlerin oluşumu gerçekleşmiştir. Metropollerin ise majör sorunları oluşmuştur. Bunlar; Planlama, Yönetim, Güvenlik, Ulaşım, Büyüme ve Çevredir. Bu sorular birbiriyle disiplin halindedirler ve birbiriyle bağlantılıdırlar. Şehirlerin bu majör problemleri çözebilmesi için akıllı çözümlerin gerekliliği ortaya çıkmış ve dolayısıyla insanların yaşam kalitesinin arttırılması zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu gelişmeler sonucunda akıllı şehir kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı şehir uygulamaları sayesinde ise şehirlerde kronik bir sorun haline gelen çevre politikalarında değişim yapılabilmesi imkânı doğmuştur.

Projenin ortaya çıkış hikayesi ise, insanların karbon ayak izini düşürebilmek için alışkanlıklarını değiştirirken şehirlerin de çevre politikaları geliştirerek karbon ayak izini düşürebilecekleri tespitimden geliyor. Bu sayede insanlar alışkanlıklarını değiştirme konusunda motive olacaklar hem de metropol şehirlerdeki çevre aleyhindeki uygulamalar azalacaklardır.

Yorumunu Paylaş

E-Posta adresin yayımlanmayacak.