Seyide Sevim Deniz

Uzman Danışman

Lisans eğitimini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 2010-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Programında “Bulgaristan’da Yükselen Milliyetçilik ve ATAKA Partisi” isimli proje çalışması ile tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Türkiye Halk Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 yılından beri Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. 2020 yılı Haziran ayından beri Eurelectric Türkiye Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nda görev almakta ve 2022 yılı Temmuz ayından itibaren Taksonomi Alt Çalışma Grubu’nda Başkanlık görevini yürütmektedir.

Socials