Dr. İsmail Ergün

Uzman Danışman

Lisans eğitimini 2002 yılında Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini de 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa Birliği Bölümü’nde, “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Kavramı ve Avrupa Birliği ile Kıyaslanması” konulu yüksek lisans tez çalışması ile tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde sürdürdüğü doktora eğitimini “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mali ve Ekonomik Boyutu: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması” konulu tezi ile 2020 yılında tamamladı. 2010 yılından bu yana Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde görev yapmakta ve Eurelectric Türkiye Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Socials