Doç. Dr. Didem Özşenler

Akademisyen/Araştırmacı

Didem Özşenler, 2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Psikoloji Yan Dal Programlarından mezun olmuştur. Akademik kariyerine 2010 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans programında başlamıştır. 2012 yılından beri de kadrolu öğretim elemanı olarak görevine devam etmektedir. 2017 yılında “İletişim Uyumu Kuramı bağlamında Törensel Karşılaşmalar: Yerli TV Dizileri Üzerine Bir Analiz” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 2021 Eylül ayında Doçent ünvanını alan Didem Özşenler, akademik kariyerine iletişim psikolojisi, kişilerarası iletişim, grup ve örgüt iletişimi, kişilerarası iletişim kuramları alanlarında devam etmektedir.

Socials