İlknur Atan

Uzman Danışman

Lisans eğitimini 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde tamamladı. 2006 yılında Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2006 yılından bu yana EÜAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmaktadır. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Temel Eğitimini “Avrupa Birliği’nde Çok Dillilik”, 2013 yılında ise Uzmanlık Eğitimini “Avrupa Birliği’nde Kimlik Sorunu” konulu bitirme çalışmaları ile tamamladı. 2016-2019 yılları arasında “Energy Choices Supporting the Energy Union and the Set-Plan” isimli Avrupa Birliği projesinde görev aldı. 2022 yılında UNDP tarafından fonlanan Sıfır Karbon Okur Yazarlığı Projesinde görev almaktadır.

Socials