Dr. Fatma Neslihan Özdemir

Kuruluş Sorumlusu

Temel bilimlerden biyoloji lisanslı olup (Kırıkkale Üniversitesi, 2008), akademik kariyerine mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji alanında devam etmiştir. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlayıp çalışmalarında ve görevli olduğu projelerde, gıda ve klinik kökenli mikroorganizmalar ile araştırmalarını gerçekleştirmiştir. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde COST (European Cooperation in Science and Technology) projesi kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Kendi Ar-Ge laboratuvarını kurarak TÜBİTAK ve TAGEM destekli projeler yürütmüş; atık yönetimi, atık berterafına yönelik sorunlara çözüm üretmek adına araştırmalarını sürdürmüştür. 2021 yılından itibaren OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nde küme koordinatörü olarak görev almakta ve küme üyesi yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak amacıyla görevine devam etmektedir.

Socials